Bestuur

Zoals iedere stichting heeft het Huurdersbelang Gemert-Bakel een dagelijks bestuur en een aantal overige bestuursleden.

Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de lopende zaken worden afgewerkt, vergaderingen worden gepland, voorbereid en uitgevoerd, contacten worden onderhouden met “de buitenwereld”, de financiën op orde zijn en de achterban wordt geïnformeerd. Zij komen op regelmatige basis bij elkaar, en hebben intensief contact via email en telefoon.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste huurders die iets willen bijdragen aan de huurdersorganisatie. Interesse in een bestuursfunctie, lidmaatschap van een werk- of projectgroep, of gewoon iets willen doen? Neem gerust contact op met onze secretaris (info@hbgb.nl), of één van de andere bestuursleden (zie onderstaande lijst).

De overige leden maken deel uit van één of meerdere werkgroepen, welke zich bezighouden met een specifiek aspect dat speelt binnen de huurdersgemeenschap. Tijdens de geplande groepsvergaderingen worden de vorderingen en conclusies uitgebreid besproken; de resultaten worden daar waar mogelijk op deze website gepubliceerd. Kijk onder het keuzemenu “Werkgroepen” waar we allemaal mee bezig zijn, en wie de aanspreekpunten zijn.

Per 10 oktober 2018 bestaat de organisatie van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel uit de volgende personen:

Staand vlnr: Aard Pennings, Gerard de Bruijn, Carlo van Horik, Rob van Jaarsveld, Wiljan Meelen.
Zittend vlnr: Frans Faeles (inmiddels gestopt), Addie Gloudemans, Nettie Kluijtmans, Dinie Biermann.

Dagelijks bestuur, tevens werkgroep Achterban:
    Voorzitter: Aard Pennings, Gemert
Tel: 0492 – 364 524voorzitter@hbgb.nl
a.pennings@hbgb.nl

 • Algemene leiding
    Secretaris: Nettie Kluijtmans, Gemert

n.kluijtmans@hbgb.nl
secretaris@hbgb.nl

 • Werkgroep Prestatieafspraken Gemeente
    Penningmeester: Gerard de Bruijn, Gemert
Tel: 0492 – 364 626penningmeester@hbgb.nl
g.debruijn@hbgb.nl

 • Werkgroep PR & Communicatiepr@hbgb.nl
 • Werkgroep Wooneenheden
 • Werkgroep Prestatieafspraken Gemeente
 • Projectgroep Regionale GeschillenCommissie
 • Werkgroep Prestatieafspraken Gemeente
Overige bestuursleden Stichting HBGB:
    Adviseur DB: Addie Gloudemans, Gemert

a.gloudemans@hbgb.nl

 • Werkgroep Leefbaarheid
 • Werkgroep Wooneenheden
 • Werkgroep Dienstverlening
 • Projectgroep Regionale GeschillenCommissie
    Dinie Biermann, Gemert

d.biermann@hbgb.nl

 • Werkgroep Dienstverlening
    Wiljan Meelen, Gemert

w.meelen@hbgb.nl

 • Werkgroep Dienstverlening
 • Werkgroep Wooneenheden
    Carlo van Horik, Gemert

c.vanhorik@hbgb.nl

 • Werkgroep PR & Communicatie
   
 • U misschien? Uit Elsendorp, Handel, De Mortel, De Rips, Bakel?
Webmaster en adviseur Stichting HBGB: 
    Webmaster

Rob van Jaarsveld, Milheeze

webmaster@hbgb.nl
r.vanjaarsveld@hbgb.nl