Bestuur

Zoals iedere stichting heeft het Huurdersbelang Gemert-Bakel een dagelijks bestuur en een aantal overige bestuursleden.

Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de lopende zaken worden afgewerkt, vergaderingen worden gepland, voorbereid en uitgevoerd, contacten worden onderhouden met “de buitenwereld”, de financiën op orde zijn en de achterban wordt geïnformeerd. Zij komen op regelmatige basis bij elkaar, en hebben intensief contact via email en telefoon.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste huurders die iets willen bijdragen aan de huurdersorganisatie. Interesse in een bestuursfunctie, lidmaatschap van een werk- of projectgroep, of gewoon iets willen doen? Neem gerust contact op met onze secretaris (info@hbgb.nl), of één van de andere bestuursleden (zie onderstaande lijst).

De overige leden maken deel uit van één of meerdere werkgroepen, welke zich bezighouden met een specifiek aspect dat speelt binnen de huurdersgemeenschap. Tijdens de geplande groepsvergaderingen worden de vorderingen en conclusies uitgebreid besproken; de resultaten worden daar waar mogelijk op deze website gepubliceerd. Kijk onder het keuzemenu “Werkgroepen” waar we allemaal mee bezig zijn, en wie de aanspreekpunten zijn.

Per 10 oktober 2018 bestaat de organisatie van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur, tevens werkgroep Huurderscontact:
    Voorzitter: Aard Pennings, Gemert
Tel: 0492 – 364 524
voorzitter@hbgb.nl
a.pennings@hbgb.nl
Algemene leiding en bestuurlijke eindverantwoordelijkheid
    Secretaris: Nettie Kluijtmans, Gemert
Tel: 06 – 1065 9447
n.kluijtmans@hbgb.nl
secretaris@hbgb.nl
    Penningmeester: Gerard de Bruijn, Gemert
Tel: 0492 – 364 626
penningmeester@hbgb.nl
g.debruijn@hbgb.nl

 

Overige bestuursleden Stichting HBGB:
    Adviseur DB: Addie Gloudemans, Gemert
Tel: 0492 – 364 325
a.gloudemans@hbgb.nl
    Dinie Biermann, Gemert
Tel: 0492 – 363 803
d.biermann@hbgb.nl
    Wiljan Meelen, Gemert
Tel: 06 – 2363 6229
w.meelen@hbgb.nl
    Carlo van Horik, Gemert

c.vanhorik@hbgb.nl

GEZOCHT: 
   
  • U misschien? Uit Elsendorp, Handel, De Mortel, De Rips, Bakel?
Technische Ondersteuning: 
    Webmaster

Rob van Jaarsveld, Milheeze
Tel: 06 – 5242 8346
webmaster@hbgb.nl
r.vanjaarsveld@hbgb.nl

Emailadres Werkgroep PR & Communicatie: pr@hbgb.nl