Welkom bij Stichting HBGB


Huurt u een woning van woningcorporatie Goed Wonen Gemert of gaat u binnen afzienbare tijd een huurwoning van hen betrekken? Dan heeft u de beschikking over een klankbord dat opkomt voor de belangen van alle huurders van woningen van Goed Wonen.

Dit klankbord is gegoten in de vorm van een vrijwilligersgroep, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel genaamd. “Leuk, fijn dat die mensen er zijn” denkt u wellicht, “maar wat kan ik er mee of heb ik er aan”?

Wij zijn allemaal huurders van een woning van Goed Wonen, net als u! En we zijn ook allemaal vrijwilligers; stuk voor stuk mensen, die bereid zijn tijd en energie te willen steken in het zo optimaal mogelijk laten verlopen van allerlei zaken, welke betrekking hebben op het huren van een woning van Goed Wonen en alles wat daarmee te maken heeft.

Wat kunnen wij dan voor u doen? Wij behartigen het algemeen belang van de huurders van Goed Wonen. We denken mee over algemene beleidszaken als dienstverlening, leefbaarheid, de kwaliteit van het onderhoud en de wijze waarop de woningtoewijzing verloopt. We luisteren naar u, maar ook naar Goed Wonen. We proberen zo veel mogelijk te bemiddelen tussen de wensen die u heeft en de mogelijkheden die Goed Wonen kan bieden; denk hierbij aan voorzieningen, leefbaarheid enzovoort.

Gemeente Gemert-Bakel anno 2018

Als volwaardig gesprekspartner hebben wij op regelmatige basis een overleg met zowel de directie van Goed Wonen (specifiek: de Directeur-Bestuurder), de Gemeente Gemert-Bakel (specifiek: de verantwoordelijke Wethouders) en de Raad van Commissarissen van Goed Wonen (specifiek: de beide commissarissen die de “huurderszetels” bezetten). Deze vergaderingen geven ons de benodigde visies van de besturende organen, en zij leren weer van ons uit de praktijk als huurders. Een win-win situatie dus, wat door alle partijen als bijzonder zinvol en positief wordt ervaren.

Voor alle duidelijkheid: Wij zijn niet “in dienst” bij Goed Wonen, maar een onafhankelijk overlegorgaan zoals is vastgelegd in de Overlegwet. U hoeft dus niet bang te zijn dat wij als verlengstuk van Goed Wonen opereren; niets is minder waar!

Maar wat kunnen we niet voor u doen? Wij kunnen en mogen geen individuele belangen behartigen, want zoals gezegd proberen wij het algemeen belang te dienen. Indien u klachten heeft waarmee u niet uit de voeten kunt kunnen wij u wél helpen met de formulering en het indienen van uw klacht bij Goed Wonen, of wanneer u er met hen niet uitkomt, bij de regionale geschillencommissie (www.regiogeschillencommissie.nl).

Om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren hebben we echter uw hulp nodig, en wel  constant! Hoe? Leg uw gemeenschappelijke vragen, problemen, wensen, ideeën en/of  ervaringen (slecht en goed) met Goed Wonen voor aan één van onze vrijwilligers bij u in de buurt. Uiteraard kan dit ook via deze website onder het kopje “Contact“!

Wij zijn constant bezig onze werkwijze te verbeteren en efficiënter te laten plaatsvinden. Dat lukt echter alleen met uw inzet! Wilt u meer over ons weten, of heeft u misschien al besloten dat u eens een kijkje wilt komen nemen bij een vergadering van deze groep? Graag! Wij zoeken voortdurend mensen om ons team te versterken; het zou helemaal ideaal zijn om uit ieder (kerk)dorp een vertegenwoordiging in deze groep te hebben. Dus komt u uit Bakel, Milheeze, De Rips, De Mortel, Handel of Elsendorp (en Gemert zelf natuurlijk) en uw interesse is gewekt, meldt u zich dan hier aan!