Zorgen voor een ‘thuis’ voor de huurder

  

Sven Turnhout, directeur-bestuurder van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)

trok met de methodiek van het Thuisgesprek door heel Nederland om in beeld te brengen wat er leeft onder huurders.

Door deze verhalen op te halen en te koppelen aan de grote hoeveelheid onderzoeksdata die KWH jaarlijks ophaalt, komen cijfers tot leven en kunnen corporaties gerichter werken aan prettig wonen. Wij gingen met Sven in gesprek over de ontwikkelde methodiek, hoe corporaties door de koppeling met hun data kunnen zorgen voor een beter thuis en hoe dit geheel past in het bredere plaatje van de Vernieuwingsagenda. 

Wat houdt de methodiek van het Thuisgesprek in?
‘Met de methodiek kunnen corporaties bij huurders langs om op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag: wat betekent thuis voor jou? Hierbij gebruiken zij het Luisterdoosje. Dit is een set kaarten die het gesprek op eenvoudige wijze faciliteert. De huurder kiest  kaartjes met steekwoorden die passen bij zijn of haar thuisgevoel. De kaartjes worden gebruikt om het duiden van steekwoorden eenvoudiger te maken en het gesprek over wat thuis betekent op een leuke laagdrempelige manier te voeren.’

Door de verhalen komt de data die corporaties hebben meer tot leven en krijgen ze meer een impuls om het anders en beter te willen doen voor de huurder

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze methode te ontwikkelen?
‘Wat ik hoorde, was dat vorig jaar op de Dag van het Huren veel corporaties een standje opzetten met koffie en koek om in gesprek te gaan met huurders. Daar kwamen hele mooie verhalen uit. Maar vaak zie je daar niet de grote groep stille huurders terwijl je daar ook mee in gesprek wilt. Maar de drempel om aan te bellen is best hoog voor corporatiemedewerkers, dus ontwikkelden we een prototype van het luisterdoosje die dat gesprek iets makkelijker op gang helpt. Dit ontwikkelden we door tot het Thuisgesprek.’

Wat hebben de corporaties aan de methodiek? 
‘Door de verhalen die ze ophalen komt de eigen data die ze hebben over hun huurders meer tot leven. Daarmee krijgen corporaties toch meer een impuls om het anders en beter te willen doen voor hun huurders. Het zijn verhalen die corporaties helpen om de beweging van huis naar thuis te kunnen maken.’

Huurders willen graag dat corporaties zorgen voor een goed onderhouden huis met lage energiekosten en dat ze hun rol pakken in het tegengaan van eenzaamheid in de buurt

Wat kunnen corporaties volgens jou doen om bij te dragen aan het thuisgevoel?
‘Uit de antwoorden van huurders komen twee aspecten duidelijk naar voren. Ze willen ten eerste  graag een goed onderhouden huis met lage energiekosten als basis voor een thuis. Daar heeft de corporatie een duidelijke rol. Ook willen ze graag dat hun corporatie een rol vervult in de buurt, bijvoorbeeld bij het tegengaan van eenzaamheid, het wegwijs maken van nieuwe huurders, het zorgen van een prettige mix aan huurders in de wijk.’

Hoe past de methodiek in de Vernieuwingsagenda? 
‘Wat je ziet in de Vernieuwingsagenda is dat het toch altijd lastig is om de huurder te betrekken bij de onderwerpen die gaan over de stenen en techniek. KWH is een partij die bij alle projecten probeert om altijd vanuit het oriëntatiepunt van de huurder te kijken naar vraagstukken die gaan over stenen, techniek, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Om het niet alleen maar over dat huis te hebben maar juist over dat thuis. De methodiek van het Thuisgesprek draagt er aan bij dat die huurder altijd het startpunt is. Zoals je ook al goed kunt zien bij de Innovatiechallenge Leefbare Wijken & Buurten uit de Vernieuwingsagenda.’

De verhalen die Sven heeft opgehaald zijn gebundeld in het boek ‘Van huis naar thuis’. Dit boek is nu te bestellen via de website van de KWH.

Bron: Aedes.nl