Wat verandert er voor huurders in 2019?

  

Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden.

Zo stijgen de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

Huurverhoging

Ook zullen de regels voor de jaarlijkse huurverhoging worden aangepast. De precieze percentages voor huurverhoging in 2019 zijn op dit moment nog onduidelijk. Wel sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes begin deze week een Sociaal Huurakkoord om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet de percentages voor de jaarlijkse huurverhoging in 2019 nog vast stellen.

Lees voor een compleet overzicht van de veranderingen voor huurders en woningzoekenden ons overzichtsartikel: ‘Wat kost huren in 2019’.

Bron: de Nederlandse Woonbond