Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het energielabel?

  

Energielabels blijven een actueel pijndossier.

Vandaar dat we dit artikel van mei 2018 van de Woonbond nog even van stal halen. Lees dit goed door; wellicht heb je hiermee wat meer achtergrondinformatie om jezelf mee te wapenen bij een eventueel conflict.

Vraag:

Van de verhuurder heb ik een brief gekregen over de jaarlijkse huurverhoging. In die brief staat ook dat mijn appartement energielabel C heeft. Dat vind ik vreemd, want er zijn ook woningen in het complex die vrijwel identiek zijn aan mijn huis en die hebben label D of E. Mijn energielabel is volgens mij daarom te hoog ingeschat. Kan ik een herziening daarvan vragen en eventueel bezwaar maken tegen de huurverhoging?

IStock

Antwoord:

Uiteraard staat het u vrij om aan de juistheid van het voor uw woning afgegeven energielabel te twijfelen. Belangrijk is dan om te onderbouwen waarom het label volgens u niet juist is. Dit vergt dus inhoudelijke argumenten. De verwijzing naar andere, mogelijke identieke woningen met een slechter label is een aanknopingspunt, maar niet voldoende. Alleen op grond daarvan krijgt u niet ook zo’n slechter label.

Info over energiegegevens

U kunt de verhuurder niet dwingen een nieuw label te laten maken. Wel kunt u bij de verhuurder nadere informatie opvragen over de ‘energiegegevens’ van uw woning die bij de vaststelling van het label zijn gebruikt. Die staan namelijk niet op het label zelf. Aan de hand daarvan kunt u uw huidige label (beter) controleren. Uw verhuurder beschikt over die gegevens en kunt u controleren via www.ep-online.nl(externe link) .

Adviseur inschakelen

Verder kunt u natuurlijk zelf een gecertificeerde adviseur inschakelen. Daaraan zijn wel kosten verbonden. De adviseur kan u hierover informeren. Een door die adviseur eventueel vastgesteld slechter label neemt niet vanzelf de plaats in van het voor uw woning afgegeven label. Wel kunt u, als een door u ingeschakelde adviseur tot een slechter label komt, de verhuurder benaderen. Die kan op grond van uw kritiek een beroep doen op de klachtenregeling van de adviseur die het label in opdracht van de verhuurder heeft vastgesteld.

Heeft slechter label invloed op huurprijs?

Het kan zijn dat een eventueel ‘slechter’ label, waardoor uw woning minder punten zou tellen en dus een lagere maximaal toegestane huur zou hebben, toch geen effect heeft op de huurprijs die u betaalt. Dat is het geval als de huur die u betaalt ook onder de maximale huur ligt die hoort bij de woningwaardering met het eventuele slechtere label. Dan levert dit u dus toch geen lagere huur op.

Huurcomissie kan energielabel niet aanpassen

Bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat uw energielabel niet zou kloppen kan helaas niet. Bij de beoordeling van uw bezwaarschrift tegen de huurverhoging gaat de Huurcommissie, waar de verhuurder met uw bezwaarschrift naartoe moet, uit van het voor uw woning afgegeven label. De Huurcommissie stelt de juistheid van dit label niet ter discussie.

Huurcommissie kan wel tot ‘eigen oordeel’ komen

De Huurcommissie kan wel tot een zogeheten ‘eigen oordeel’ – dat kan afwijken van het afgegeven label – overgaan bij andere procedures, bijvoorbeeld bij een verzoek tot huurverlaging op grond van de puntenwaardering. Dat doet de Huurcommissie alleen als de huurder zelf inhoudelijke argumenten heeft die aannemelijk maken dat het label niet klopt én als een ‘lager’ label ook daadwerkelijk invloed heeft op de huurprijs die u betaalt. Het ‘eigen oordeel’ van de Huurcommissie gaat niet gelden als het nieuwe energielabel van uw woning, maar kan in een verzoek tot huurverlaging op grond van de puntentelling wel leiden tot een huurverlaging. U dient op het verzoekschrift aan de Huurcommissie wel duidelijk te vermelden dat u vraagt om een ‘Eigen Oordeel’ van de Huurcommissie omdat u de juistheid van het energielabel betwist.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum: 1 mei 2018

Bron: de Nederlandse Woonbond