Verhoging gemeentelijke belastingen (UPDATE)

  

Zoals uit onderstaande Teletekstmelding blijkt gaan de gemeentelijke belastingen fors omhoog.

Dit komt vanwege de verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing. De gemeenten zullen deze verhoging vrijwel zeker doorberekenen aan de burgers.

Ook de berichtgeving via nu.nl is duidelijk:

Gemeentebelastingen tot honderden euro’s hoger in 2019

De gemeentelijke woonlasten, rioolheffing en afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting zullen dit jaar ‘zeer fors’ stijgen. Dat blijkt donderdag uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Het rijk verhoogt dit jaar de afvalstoffenbelasting met 139 procent. De lasten stijgen voor huurders het sterkst in Haarlem (18 procent, oftewel 59 euro) en dalen het sterkst in Assen (4,4 procent, 17 euro).

De gemeentelijke woonlasten voor woningbezitters met een meerpersoonshuishouden stijgen gemiddeld met 29 euro (4,3 procent) tot 702 euro per jaar. Voor woningeigenaren in Den Haag zijn de lasten het laagst, 563 euro. In Enschede zijn ze het hoogst: 856 euro.

Afvalverwerkers betalen afvalstoffenbelasting voor het vuilnis dat wordt verbrand of gestort en rekenen dat door aan gemeenten. Gemeenten maken hierdoor 3,5 tot 4,0 procent meer kosten.

Het is te verwachten dat de gemeentelijke belastingen jaarlijks omhoog gaan in verband met inflatie, legt COELO-onderzoeker Corine Hoeben uit, maar de stijging van de afvalstoffenheffing valt op. Dat komt doordat gemeenten bezig zijn met verduurzaming.

‘Huishoudens moeten meer gaan recyclen en dat kost tijd’

Het kost tijd om recyclingsmaatregelen die voor minder afval gaan zorgen te treffen én die ook te laten slagen, zegt Hoeben. “Gemeenten moeten huishoudens zover krijgen meer afval te scheiden zodat er meer wordt gerecycled en minder verbrand.”

“Dat kost tijd en zolang moeten gemeenten de extra kosten dekken. Dit doen zij onder meer door de afvalstoffenheffing te verhogen.”


%d bloggers liken dit: