Vaststellen woonlasten na verduurzaming

  

Vergoedingentabel helpt bij vaststellen woonlasten na verduurzaming

Woningcorporaties vragen vaak een vergoeding van huurders voor verduurzaming in de vorm van huurverhoging. Verduurzaming leidt vaak tot een lagere energierekening. Voor huurders is vooraf niet altijd inzichtelijk hoeveel zij gaan besparen. Dat maakt het soms lastig om een vergoeding af te spreken. De vergoedingentabel uit het Sociaal Huurakkoord kan daarbij helpen.

De vergoedingentabel laat de gemiddelde besparing zien op de energierekening bij verschillende labelstappen. Zo levert een sprong van D naar A+ volgens de tabel een besparing van 50 euro per maand op. De tabel maakt deel uit van het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond in december 2018 sloten. Hij is gemaakt door Companen op basis van onderzoek van OTB.

Geen verplichting
De tabel is bedoeld als uitgangspunt voor onderhandelingen tussen huurders en verhuurders over de vergoeding (huurverhoging) die huurders betalen na verduurzaming. De gedachte is dat huurders er gemiddeld genomen niet in woonlasten op achteruit gaan als deze tabel gehanteerd wordt. Gebruik van de vergoedingentabel is geen verplichting. Uit de onderhandelingen tussen huurder en verhuurder over de huurverhoging kan ook een hogere of lagere huurverhoging komen als de situatie daarom vraagt.

De vergoedingentabel laat zien wat de gemiddelde energiebesparing is na verduurzaming

De vergoedingentabel kan de onderhandelingen vergemakkelijken omdat het voor huurders vooraf inzichtelijk is wat de te verwachten energiebesparing is. De Woonbond adviseert in principe positief als de gevraagde huurverhoging op of onder de bedragen in de tabel uitkomt.

Doorontwikkeling tabel
Woonbond, Aedes en het ministerie van BZK werken de tabel de komende tijd verder uit. Daarbij onderzoeken ze of het wenselijk is om op bepaalde aspecten te differentiëren (bijvoorbeeld woninggrootte, huishoudtype of woningtype) en of dit bijvoorbeeld moet leiden tot meerdere tabellen.

Verder is de tabel nu nog gebaseerd op energielabels. In de toekomst komt hier de BENG-methodiek (Bijna Energieneutrale Gebouwen) voor in de plaats. De effecten hiervan worden ook meegenomen in het onderzoek.

Passend Toewijzen
Het doorvoeren van een huurverhoging na verduurzaming wordt door het Sociaal Huurakkoord altijd mogelijk bij een zittende huurder, tenzij het specifiek maatwerk (zoals huurbevriezing) volgens het akkoord van toepassing is. Wel moet de huur nu na verhuizing van de huurder soms omlaag bijgesteld worden als gevolg van passend toewijzen. Aedes en de Woonbond overleggen met het ministerie van BZK hoe dit kan worden aangepast, bijvoorbeeld door de passendheidsnorm afhankelijk te laten zijn van energielabels.

Bron: Aedes.nl