Reactie Woonbond ChristenUnie plannen woningmarkt

  

Reactie Woonbond ChristenUnie plannen woningmarkt

De ChristenUnie heeft het ook over het afschaffen van de verhuurderheffing, de heffing die sociale verhuurders betalen over de waarde van hun woning. Maar pas in een volgende regeerperiode. ‘Dit heeft de afgelopen jaren honderden miljarden investeringskracht gekost bij corporaties, en is dus één van de grote oorzaken van de huidige woningnood. Daar moeten we eerder van af,’ aldus Jansen. ‘In het kader van de verduurzaming komt er ook nog een enorme renovatiegolf aan. Als corporaties de woningnood aan willen pakken en miljoenen woningen gaan verduurzamen moet het kabinet dat wel mogelijk maken. Daar kunnen we niet mee wachten.’

Ook moet er meer gebeuren om de huurprijzen in de particuliere sector te beteugelen. Voor particuliere verhuurders is het veel te makkelijk om gigantische huurprijzen te vragen. Sinds 2015 speelt de woz-waarde een grote rol in het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs van een woning. Hierdoor zijn de maximale huurprijzen vooral in de steden, waar de woz-waarden hoog zijn, enorm gestegen. Zo gauw een woning boven de liberalisatiegrens van €720,42 kan worden aangeboden, vervalt de bescherming van het puntenstelsel en kunnen verhuurders vragen wat ze willen. De Woonbond pleit er dan ook voor de woz-waarde weer uit het puntenstelsel te halen waarmee de maximale huurprijs wordt berekend. De bescherming van het puntenstelsel moet bovendien worden uitgebreid.

De Woonbond werkt zelf aan een plan voor de volkshuisvesting om met integrale oplossingen voor de problemen op de woningmarkt te komen.

Bron: de Nederlandse Woonbond