Prestatieafspraken 2020- ondertekend

  

Afgelopen week zijn de prestatieafspraken voor de komende jaren tussen Gemeente, Goed Wonen en het Huurdersbelang getekend.

Goed Wonen directeur Hans Vedder, Wethouder Miranda de Ruiter en Huurdersbelangvoorzitter Aard Pennings tekenden de formeel goedgekeurde prestatieafspraken op het kantoor van Goed Wonen te Gemert.

De prestatieafspraken is een verzameling onderlinge- en wettelijke overeenkomsten waar iedere partij zich aan zal moeten houden. Deze afspraken bevatten onder meer de regels rondom het toewijzen van woonruimte, nieuwbouw en sloop, sociaal beleid rondom huisvesting, bepalen van prioriteiten etc.

Ieder jaar worden deze afspraken getoetst en daar waar nodig aangepast naar de actuele behoefte en/of regels. Dit proces (het evalueren) loopt het gehele jaar door, zodat medio december de afspraken ook echt actueel en haalbaar zijn.

Het Huurdersbelang wordt in de commissie vertegenwoordigd door secretaris Nettie Kluijtmans en penningmeester Gerard de Bruijn, zodat wij als belangenvertegenwoordigers ook serieus kunnen meepraten. We zijn immers gelijke gesprekspartners in dit gezelschap; iedereen kan op het eigen expertisegebied de  belangrijkste zaken inbrengen en laten opnemen.

Uiteindelijk moeten we de volkshuisvesting samen realiseren, dus de bundeling van de krachten behoefte, realisatie en belangenbehartiging komen samen in een prima overeenkomst.

NOM-woningen

De drie hoofdrolspelers bij de Prestatieafspraken: Hans Vedder, Miranda de Ruiter en Aard Pennings poserend voor het NOM-project (energieneutraal wonen) aan de Town-Major Drakestraat in hartje Gemert.