Particuliere huurwoning vaak slecht geïsoleerd

  

Bevries de huurprijs!

De staat van onderhoud van huurwoningen in de commerciële huursector is ondermaats. Een op de vijf huurwoningen heeft een onzuinig energielabel F of G. De huurders betalen niet alleen een forse huur, maar ook een hoge energienota doordat de woning zo slecht geïsoleerd is. De Woonbond wil huurbevriezing voor die huizen met de slechtste labels.

Het is veel huurders een doorn in het oog: de stijgende energieprijzen en daarmee de almaar hogere energierekening. Het probleem is: zij kunnen daar helemaal niets aan veranderen. ,,Kijk, het is niet zo dat ze naar de verhuurder kunnen stappen en kunnen afdwingen dat hun woning beter wordt geïsoleerd’’, merkt Marcel Trip van de Woonbond op. ,,Die huurders zitten in die zin gevangen.’’

Om te onderzoeken hoe omvangrijk dit probleem is, heeft de belangenbehartiger van de huurders afgelopen najaar het Meldpunt Energiealarm geopend. Daarop zijn inmiddels 700 meldingen binnengekomen, variërend van klachten over hoge energierekeningen tot slecht geïsoleerde woningen. Eén duidelijke uitkomst: vooral huurders in de commerciële sector springen er slecht uit.

,,Ze wonen veelal in oude, vooroorlogse woningen met de allerslechtste energielabels en betalen over het algemeen ook nog eens een hogere huurprijs’’, constateert de Woonbond op basis van de resultaten en eigen waarnemingen. Zo heeft bij de bond 74 procent van de commerciële huurders aangegeven nog steeds enkel glas te hebben en geeft maar liefst 90 procent aan dat hun woning slecht is geïsoleerd.

De commerciële huursector (van particuliere beleggers tot grote investeerders als pensioenfondsen) telt bijna 1 miljoen woningen. Daarvan heeft 22 procent nog een label F of G. Van het totaal aantal huurwoningen wordt een derde verhuurd in de commerciële huursector. Dat zijn zowel woningen in de geliberaliseerde sector (in de sociale sector onder de 720 euro) als in de gereguleerde sector (boven de 720 euro).

Woningcor­po­ra­ties lijken iets voortvaren­der te werk te gaan met de hele verduurza­mings-­ope­ra­tie

Marcel Trip, Woonbond

Warmer

Volgens de Woonbond lijkt het erop dat huurders in corporatiewoningen iets minder te klagen hebben. In corporatieland heeft ‘slechts’ 7 procent label F of G. Trip van de Woonbond: ,,Woningcorporaties lijken sowieso iets voortvarender te werk te gaan met de hele verduurzamingsoperatie.’’ De Woonbond heeft eerder met Aedes afspraken gemaakt dat sociale huurwoningen in 2022 gemiddeld energielabel B hebben en in 2050 gasloos zijn, maar met de commerciële sector zijn daar geen afspraken over.

,,We hebben er alle belang bij dat de commerciële sector ook in beweging komt’’, zegt Trip. Dat vergt de nodige investeringen: om een woning van energielabel F of G (de meest onzuinige labels) naar label C (of het groene A) te krijgen moet een verhuurder zomaar duizenden euro’s investeren in de woning. Voor de huurder kan een B- of G-label verschil opleveren van tientallen euro’s per maand in de energierekening.

Volgens Vastgoed Belang, die de belangen van partijen in de commerciële huursector vertegenwoordigt, zit de onderhoudsachterstand vooral bij de kleine particuliere verhuurders die één of enkele woningen bezitten. ,,De grote verhuurders zaten in 2016 al op 65 procent label C of hoger en slechts 8 procent F of G. Kleine verhuurders daarentegen hebben over het algemeen een ouder woningbezit’’, illustreert directeur Laurens van de Noort van Vastgoed Belang.

Dat beeld bevestigt de vereniging van institutionele beleggers, IVBN. De achterban bestaat uit grote investeerders, zoals pensioenfondsen. ,,Zij hebben ongeveer 140.000 huurwoningen in handen en bijna 80 procent daarvan heeft een label C of beter. Slechts 7 procent van de woningen is gebouwd voor 1970. Bij onze leden speelt dit onderhoudsprobleem dus niet’’, reageert de directeur van IVBN, Frank van Blokland.

Tekst loopt door onder de foto

© Thinkstock

Verduurzamingsslag

Of de slechte onderhoudsstaat bij de kleinere verhuurders snel opgelost gaat worden, betwijfelt Vastgoed Belang. ,,Zonder regelingen is de verduurzamingsslag voor deze verhuurders voor een groot deel onmogelijk te financieren en daar zullen ook hun huurders nadeel van ondervinden’’, benadrukt Van de Noort.

En als de huren worden bevroren, zoals de Woonbond bepleit, zal het zeker niet goed komen, denkt Vastgoed Belang. Van de Noort: ,,Dat helpt verduurzamingsinvesteringen nog verder uit zicht. Voor kleinere verhuurders bestond tot dit jaar de STEP-regeling voor verduurzaming. In het onlangs gepresenteerde concept Klimaatakkoord wordt echter volledig voorbij gegaan aan de positie van kleine particuliere verhuurders en is vooralsnog geen vervangende regeling geïntroduceerd. Dit baart zorgen.’’

De Woonbond neemt er geen genoegen mee. Trip: ,,Laat de politiek dan maar vastleggen dat huren worden bevroren worden voor de slechtste labels. Het kan echt niet zo zijn dat de huurders krom liggen door de stijgende huurprijs én de stijgende energierekening, terwijl de verhuurder niet in beweging komt.’’

Het kan echt niet zo zijn dat de huurders krom liggen door de stijgende huurprijs én de stijgende energiere­ke­ning, terwijl de verhuurder niet in beweging komt

Marcel Trip van de Woonbond

Bron: ed.nl (Natasja de Groot)