Mensen in Zuidoost-Brabant betalen minste waterschapsbelasting van Nederland

  

Waterschap De Dommel geeft op jaarbasis al miljoenen uit aan onderhoud van waterlopen en veilig water. © Domien van der Meijden

De inwoners van waterschap De Dommel betalen het minste waterschapsbelasting van Nederland.

Mensen zonder een eigen woning betalen in de Regio Eindhoven 188,86 euro. In Delfland zijn inwoners het meeste kwijt. Daar betalen ze ruim 400 euro.

De waterschapsbelasting die Brabanders betalen is relatief gezien lager dan in de rest van Nederland. Ook Waterschap Aa en Maas en Waterschap Brabantse Delta verkeren in de onderste regionen. In West-Brabant zijn mensen het meeste geld kwijt. Inwoners zonder eigen woning betalen ruim 225 euro op jaarbasis. Mensen met een eigen woning van 300.000 euro zijn jaarlijks een kleine 326 euro kwijt. In het stroomgebied van de Aa en Maas betalen mensen met een vergelijkbare woning 314 euro. Mensen met een huurwoning betalen in dat gebied 204 euro.

De verschillen in belasting bij de waterschappen zijn te verklaren door het landschap. Het werkgebied van De Dommel ligt grotendeels op zandgrond en niet aan de kust of in het stroomgebied van grote rivieren. Tot de waterschappen met hogere heffingen horen Scheldestromen (Zeeland), Delfland (Zuid-Holland) en Rivierenland in het rivierengebied van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Waterschappen als Rivierenland en Hollands Noorderkwartier zijn betrokken bij dijkversterkingsprojecten. Dat zorgt voor relatief hogere heffingen voor inwoners van die waterschappen. Ook het beheer van primaire waterkeringen, zoals bij waterschap Scheldestromen, heeft hogere heffingen tot gevolg.

Klik op de link hieronder voor het volledige artikel inclusief interactieve grafiek en kaart.

Bron: Eindhovens Dagblad