Kamerleden: Laat corporaties middeldure huurwoningen bouwen

  

UPDATE: 3 april 2019

Update: Tweede Kamer unaniem voor vrijstelling markttoets middenhuur

Een groot deel van de Tweede Kamer wil de bouw van middeldure huurwoningen door corporaties makkelijker maken. Dat kan door de bouw van woningen met een huur tot 1.000 euro vrij te stellen van de markttoets.

Coalitiepartners CU en CDA dienden daarvoor samen met GroenLinks een motie in tijdens het Tweede Kamerdebat over het wetsvoorstel maatregelen middenhuur. Minister Ollongren wil met de Wet maatregelen middenhuur de markttoets versoepelen, zodat corporaties en marktpartijen sneller meer woningen gaan bouwen. Veel partijen in de Kamer vinden deze plannen echter niet ver genoeg gaan.

Aedes bepleit al langer dat corporaties met lokale partners kunnen afspreken dat zij middeldure huurwoningen bouwen. Op plekken waar marktpartijen dat niet doen, is het logisch het als een kerntaak van corporaties te beschouwen.

Markttoets complex
De markttoets regelt nu dat corporaties wel middenhuur mogen bouwen, maar daarvoor moet de gemeente eerst in de markt verkennen of er geen private marktpartijen zijn die willen bouwen. De huidige markttoets ervaren gemeenten echter vooral als een complexe methode.

De minister ziet weinig in deze vrijstelling van de markttoets omdat zij vreest dat marktpartijen dan niet meer bouwen in dit prijssegment. Volgens een aantal Kamerleden is de angst voor het afschrikken van marktpartijen niet terecht. De markt bouwt immers nu al nauwelijks woningen met een middenhuur.

Aedes wijst al langer op complicerende gevolgen van de markttoets. En de commissie-Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde, stelde voor dat corporaties met lokale partners kunnen afspreken dat het in hun werkgebied ook tot hun kerntaak (DAEB) behoort om te zorgen voor middeldure huurwoningen (van 700 tot 1.000 euro).

Update
Kamer heeft op 2 april de Wet maatregelen middenhuur aangenomen en ingestemd met motie van CDA,CU en GL.

Bron: Aedes.nl