Huurverhoging Goed Wonen Gemert 2020

  

Huurverhoging Goed Wonen Gemert 2020Huurverhoging 2020: afgelopen week hebben alle huurders van Goed Wonen Gemert de jaarlijkse aanzegging huuraanpassing op de mat gevonden.

Het Huurdersbelang Gemert-Bakel (HBGB) en de directie van Goed Wonen Gemert (GWG) hebben na lang onderhandelen helaas geen overeenstemming kunnen bereiken over de geplande huuraanpassingen voor 2020 (zie ook ons bericht van 18 februari 2020). Dat betekent dat, behoudens de uitzonderingen die in onderstaand persbericht staan opgenomen, alle huren met 2,6% (inflatie per 01-01-2020) worden verhoogd per 1 juli 2020.

Het moge duidelijk zijn dat wij niet blij zijn met deze ontwikkeling. Wij vinden dat er een duidelijk sociaal signaal gegeven had moeten worden door bijvoorbeeld alle huren voor dit jaar te bevriezen, dus geen verhoging toe te passen. Op die manier wordt in onze ogen beter ingespeeld op de grote verschillen tussen de stijging van alle lasten en de minimale (of helemaal geen) inkomensstijging van de huurders.

Omdat wij als belangenbehartigers volgens de wet alleen maar adviesrecht hebben rondom de huurprijzen konden wij niet anders doen dan ons neerleggen bij het besluit van de directie van GWG, hetgeen wij uiteraard ten zeerste betreuren. Wij hopen dat we de huurders van GWG op andere vlakken wel beter kunnen ondersteunen.

Hieronder de tekst van het persbericht zoals dit door GWG is gepubliceerd:

Jaarlijkse huurverhoging Goed Wonen Gemert

Deze week vallen de brieven voor de jaarlijkse huurverhoging op de deurmat van huurders van Goed Wonen Gemert.

Huurverhoging in coronatijd

Hans Vedder, bestuurder van Goed Wonen Gemert, vertelt dat hij zich goed kan voorstellen dat een huurverhoging in tijden van corona toelichting behoeft. “We doen op dit moment alles wat nodig is om samen met huurders deze crisis door te komen, maar tegelijkertijd mogen we de toekomst niet uit het oog verliezen. Ons werk gaat door. Ook na de coronacrisis. We zetten alles op alles om het grote woningtekort terug te dringen, om wijken leefbaar te houden en om onze woningen te verduurzamen. Dat betekent dat we keuzes maken waarmee we nu én in de komende jaren kunnen blijven werken aan onze belangrijke taken. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van onze huurinkomsten. Daarom voeren we ook dit jaar een beperkte huurverhoging (maximaal inflatie) door. Deze gaat in per 1 juli 2020.”

Visie Huurdersbelang Gemert-Bakel en Goed Wonen Gemert
De huurverhoging is uitgebreid besproken met het Huurdersbelang Gemert-Bakel. Zij adviseerden om de huurverhoging dit jaar niet toe te passen. Voorzitter Aard Pennings van het Huurdersbelang Gemert-Bakel geeft als reden aan dat niet voor elke huurder geldt dat het inkomen stijgt met het inflatiepercentage. Hans Vedder beaamt dit, maar geeft tegelijkertijd aan dat de meeste van deze huurders gecompenseerd worden door een hogere huurtoeslag. “Onze huren zijn vrij laag als je het vergelijkt met andere corporaties in Nederland. Anderzijds beseffen we dat de huur voor een individuele huurder wel hoog kan zijn. Daarom vinden we maatwerk ook zo belangrijk en treffen we diverse maatregelen. Zo komt een deel van de huurders sinds dit jaar in aanmerking voor een bevriezing van de huur. Ook zoeken we samen met huurders naar een oplossing als men door de corona maatregelen moeite heeft of krijgt met het betalen van de huur. Tevens wijzen we hen op diverse bestaande regelingen. Wellicht dat huurders namelijk door minder inkomsten recht hebben op huurtoeslag, bijstand, een uitkering of andere toeslagen. Zo hopen we met elkaar de crisis zo goed mogelijk door te komen.”

Bevriezing huur

Huurders die veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen komen sinds dit jaar in aanmerking voor een bevriezing van de huur. Dat betekent dat de huur van de woning hetzelfde blijft. De aanleiding is het sociaal huurakkoord dat Aedes (branchevereniging voor woningcorporaties) en de Woonbond hebben bedacht om woningen voor iedereen betaalbaar te houden. Afhankelijk van de hoogte van de huur, het inkomen en de huishoudgrootte, is huurbevriezing mogelijk. Huurders die hier wellicht voor in aanmerking komen, worden hierover geïnformeerd in de brief over de huurverhoging.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om bezwaar tegen deze verhoging aan te tekenen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen; deze vindt u hier: Bezwaar maken tegen huurverhoging: hoe werkt dat?.

En natuurlijk kunt u ons ook benaderen indien u vragen heeft rondom dit onderwerp. Zie onze contactpagina voor de adressen.

Het bestuur van Stichting HBGB.