Huurbevriezing en verbod op huisuitzetting

  

De linkse oppositiepartijen willen huurbevriezing en een verbod op huisuitzettingen tijdens de Coronacrisis.

Ze willen dat de spoedwet waarmee voorkomen moet worden dat tijdelijke huurcontracten worden stopgezet, wordt aangepast.
Huurbevriezing en verbod op huisuitzetting

Morgen debatteert de Kamer over de spoedwet. De Woonbond wees er eerder al op dat onder de spoedwet huisuitzettingen door huurachterstand of sloopplannen nog steeds door kunnen gaan.

Huisuitzettingen

De spoedwet die mogen besproken wordt door de Kamer moet er voor zorgen dat aflopende tijdelijke contracten worden verlengd. Toch kunnen tijdelijke contracten onder het huidige voorstel toch worden stopgezet, wanneer er al sloop- en of renovatieplannen waren, of bij een huurachterstand. In een brief aan de Kamer riep de Woonbond eerder al op meer te doen om uitzettingen te voorkomen.

Huurbevriezing

De partijen stellen ook voor de huren dit jaar te bevriezen. De Woonbond gaf eerder al aan zich zorgen te maken om huurstijgingen terwijl veel mensen een inkomensdaling verwachten. Zeker in de commerciële huursector waar de huurverhogingen vaak erg hoog zijn, maar ook in de corporatiesector kan de huurverhoging in individuele gevallen hoog uitpakken. Een huurbevriezing zou een mooie stap zijn als het Kabinet dit jaar afziet van de verhuurderheffing. Dat zorgt ervoor dat corporaties de ruimte houden om te investeren in nieuwbouw en extra in kunnen zetten op betaalbaarheid van de huren.

Afspraken huurbevriezing huurverlaging

Overigens maakten corporatiekoepel Aedes en de Woonbond voor de Coronacrisis al afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs. Doe de online check om te kijken of je in aanmerking komt. Als dat zo is, levert de check gelijk een modelbrief op maat.

Autoriteit Woningcorporaties ligt tijdelijke huurverlaging in de weg

Corporaties die bovenop deze afspraken wat willen doen voor huurders die financieel in de knel zitten door hen een tijdelijke huurverlaging te geven, of door een huurachterstand kwijt te schelden, vinden de Autoriteit Woningcorporaties tegenover zich. In een bericht op de website laat de Autoriteit weten dat corporaties dit niet mogen. ‘Volstrekte onzin’, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Het ontzien van huurders die het moeilijk hebben valt onder de kerntaak van een corporatie. Daar moet de Autoriteit niet voor gaan liggen’.

Bron: de Nederlandse Woonbond