Handreiking signaleren huiselijk geweld voor woningcorporaties

  

Safe at Home: handreiking signaleren huiselijk geweld voor woningcorporaties

Kadera heeft met Aedes, een groep woningcorporaties, AFWC, Ministerie en Federatie Opvang een handreiking (PDF download) gemaakt die woningcorporaties helpt bij de signalering van huiselijk geweld.

Project Safe at Home
Huiselijk geweld blijft gemiddeld acht jaar achter de voordeur verborgen. Om deze situaties eerder op te merken en te stoppen, heeft stichting Kadera Aanpak Huiselijk Geweld de afgelopen twee jaar het project Safe at Home geleid waarin in ruim 1300 corporatiemedewerkers werden getraind om signalen van huiselijk geweld te herkennen.

Bron: Aedes.nl