Forse stijging WOZ-waarde verwacht

  

De komende weken ontvangen huiseigenaren de WOZ-beschikking voor 2019.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen met bijna 6 % stijgt.

Voor de WOZ-waarde van de woning wordt gekeken naar de waarde van uw woning op 1 januari 2018 (de peildatum). Uit het jaarlijkse onderzoek onder 110 gemeenten van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten blijkt dat de gemiddelde WOZ waarde van koopwoningen met bijna 6 % stijgt.

Vooral in grote steden hoge WOZ

De Waarderingskamer, toezichthouder op de WOZ, verwacht zelfs een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde tussen de 7,5 % en 9,5 %. Vooral in grote steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Nijmegen wordt een stijging van de WOZ-waarde van ruim boven de 10 % verwacht. In Rotterdam wordt zelfs een stijging van 16 % verwacht.

WOZ is basis voor belastingen

De WOZ-waarde vormt de basis voor diverse belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), het eigenwoningforfait en de schenk- en erfbelasting. Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.

Vereniging Eigen Huis raadt huiseigenaren aan om de ontvangen WOZ-beschikking te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken naar de WOZ-waardes van vergelijkbare woningen in de buurt via het WOZ Waardeloket.

Meer informatie

Bron: Vereniging Eigen Huis