Berekening energietarieven voorjaar 2019 door Atriensis

  

Forse stijging energietarieven voorjaar 2019

De huishoudelijke energietarieven voorjaar 2019 zijn bekend. Zoals verwacht gaat de energierekening van huurders met bijna 20% fors omhoog. Een politieke beslissing. Door belastingverhogingen stijgen zowel de tarieven voor aardgas als elektriciteit. Lees verder voor meer details.

Tarieven

Natuurlijk hanteert iedere energieleverancier eigen tarieven. Daarom middelt Atriensis data tarieven van de drie grote energiebedrijven: Eneco, Essent en Nuon. Uitgangspunt is een huishouden met een jaarlijks gasverbruik van 1.800 m3 en elektriciteitsverbruik van 3.000 kWh. Daarbij een contract voor onbepaalde tijd en enkeltariefmeter voor elektriciteit. De gemiddelde tarieven per 1 januari 2019:

  • Gas, variabele component: € 0,799/m3
  • Gas, vaste component: € 235,463/jaar
  • Elektriciteit, variabele component: € 0,229/kWh
  • Elektriciteit, vaste component: – € 18,803

Kosten

De totale jaarlijkse energiekosten zijn een optelsom van variabele en vaste kosten: Een verbruik van 1.800 m3 gas en 3.000 kWh leidt tot een jaarlijkse rekening van € 2.342 (1.800 m3 maal € 0,799 plus € 235,463 voor gas en 3.000 kWh maal € 0,229 minus € 18,803 voor elektriciteit). Gelijk aan een maandelijkse energienota van € 195. Bijna 20% meer dan in 2018! De variabele tarieven bepalen de lastenverlaging van huurders na energiebesparende maatregelen.

Voorbeeld: spouwisolatie bespaart jaarlijks ongeveer 250 m3 gas ofwel € 200 (250 m3 maal € 0,799). Isoleren en inzetten van duurzame energie is de enige manier om de energiekosten en daarmee de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden. Naast de energietransitie, nieuwbouw en passend toewijzen weer een extra opgave voor corporaties.

Meer informatie: Hella Maessen