Belastingdienst/Toeslagen informeert huurders over ‘verworven recht’ op huurtoeslag na vragen ombudsman

  

De Belastingdienst/Toeslagen heeft 14.000 ontvangers van huurtoeslag deze maand een brief gestuurd over hun ‘verworven recht’ op huurtoeslag. De brief volgde op vragen van de Nationale ombudsman over de manier waarop Toeslagen huurders informeert over hun verworven recht en de gevolgen daarvan.

Huurgrens en inkomensgrens

Wie huurtoeslag aanvraagt, moet een huur hebben die onder de huurgrens ligt. Daarnaast mogen het inkomen en het vermogen niet te hoog zijn. Maar als iemand al huurtoeslag krijgt en zijn huur door een verhoging boven de huurgrens komt, houdt hij toch recht op huurtoeslag. Toeslagen past dit ‘verworven recht’ automatisch toe.

Inkomensgrens blijft gelden

Voor huurders die hun huurtoeslag als ‘verworven recht’ krijgen, gelden de inkomens- en vermogensgrenzen nog wel. Komt hun inkomen of vermogen daarboven, dan vervalt het recht op huurtoeslag. Bijvoorbeeld als er (tijdelijk) iemand met een eigen inkomen bij de huurder komt wonen. Of als ze eenmalig een groot bedrag krijgen.

Verworven recht geldt niet meer

Opnieuw huurtoeslag aanvragen kan dan pas als weer aan alle voorwaarden voor huurtoeslag wordt voldaan. Ook de huur moet dan weer onder de grens liggen. Het eerdere ‘verworven recht’ geldt dus niet meer als het recht op huurtoeslag is onderbroken.

Huurders moeten op de hoogte zijn

Huurders weten lang niet altijd dat ze een ‘verworven recht’ hebben. Of dat dit vervalt als hun recht op huurtoeslag wordt onderbroken. De Nationale ombudsman vindt dat zij hier wel van op de hoogte moeten zijn. Huurtoeslag is namelijk voor veel mensen onmisbaar. En als huurders weten dat zij bijvoorbeeld door het (tijdelijk) in huis nemen van iemand met een eigen inkomen hun verworven recht kwijtraken, maken zij misschien andere keuzes.

De ombudsman wilde daarom van Toeslagen weten hoe deze groep geïnformeerd wordt. Toeslagen was het met de ombudsman eens dat het niet voldoende is om alleen informatie op de website van Toeslagen te zetten en stuurde daarom een brief aan de 14.000 ontvangers van huurtoeslag die nu een verworven recht hebben. Ook in nieuwe gevallen wil Toeslagen mensen informeren over hun verworven recht.

De ombudsman vindt het een goede zaak dat Toeslagen ontvangers van huurtoeslag als verworven recht heeft geïnformeerd en dat ook in nieuwe gevallen gaat doen.

Bron: de Nationale Ombudsman