AVG routeplanner en het gebruik van zwarte lijsten

  

Woningcorporaties kunnen op een zogeheten ‘zwarte lijst’ bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn vanwege bijvoorbeeld een grote huurachterstand, woonfraude of hennepteelt.

Soms willen corporaties deze zwarte lijsten ook uitwisselen met collega corporaties in de regio. Aan welke voorwaarden moet zo’n lijst voldoen? Aedes maakte in samenwerking met woningcorporatie Accolade een handreiking over zwarte lijsten.

Expert: Michiel van Wezel Adviseur informatiemanagement bij Aedes

In de handreiking staat uitgelegd wat een zwarte lijst is, wanneer een vergunning nodig is van de Autoriteit Persoonsgegevens en aan welke voorwaarden een zwarte lijst moet voldoen. Aedes schreef de handreiking samen met woningcorporatie Accolade.

Download de Handreiking zwarte lijsten.

Woningcorporaties gebruiken zwarte lijsten om ervoor te zorgen dat een vrijkomende woning niet naar een huurder gaat die zich in het verleden heeft misdragen of fraude heeft gepleegd. Of die zulke schulden heeft dat het niet verstandig is om een huurcontract af te spreken. De wering is altijd tijdelijk, meestal met een maximum van vijf jaar.

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

De handreiking zwarte lijsten is onderdeel van de AVG Routeplanner. De AVG Routeplanner ondersteunt corporaties bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer over de Routeplanner.

De AVG Routeplanner wordt nog regelmatig geactualiseerd met nieuwe documenten. Privacyvraagstukken worden ook besproken op de community Privacy en Informatiebeveiliging.

Bron: Aedes.nl