ACM tikt bedrijf achter mijnurgentie.nl op de vingers

  

ACM tikt bedrijf achter mijnurgentie.nl op de vingers

StatEmpire (het bedrijf achter mijnurgentie.nl) wordt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedwongen te stoppen met het misleiden van consumenten.

ACM tikt bedrijf achter mijnurgentie.nl op de vingers

Het bedrijf is eigenaar van verschillende commerciële bemiddelingswebsites die consumenten tegen betaling doorlinken naar de overheidsdiensten. Het bedrijf moet voortaan consumenten duidelijk informeren over zijn diensten en de kosten. Het bedrijf mag zijn klanten ook niet vragen om een positieve review in ruil voor terugbetaling van een deel van de kosten. Als het bedrijf zich hier niet aan houdt, dan kan de ACM boetes uitdelen die kunnen oplopen tot 150.000 euro.

Misleiding

De bemiddelingssites verdienen aan het doorzetten van consumenten naar de website of dienst van de overheid. Zij beweren daarbij ten onrechte dat de aanvraag via hen sneller gaat of een hogere slagingskans heeft, schrijft het ACM(externe link). Nadat de consument het formulier heeft ingevuld en heeft betaald, zet de bemiddelaar de aanvraag door. ACM-directeur Edwin van Houten wil een einde aan dit soort misleiding van consumenten: ‘Via online advertenties komen zij terecht bij de bemiddelingswebsite en betalen zij extra voor een dienst die rechtstreeks bij de overheid goedkoper is. Deze vorm van consumentenmisleiding moet stoppen.’

Oude bekende

De ACM heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Statempire (onderdeel van Empiru Investments Holding B.V) en sprak ook met de Woonbond. Eerder had de Woonbond in het tv-programma Kassa al kritiek op mijnurgentie.nl. Bij diverse urgentiecommissies kwam naar voren dat het bedrijf urgentieverzoeken deed voor mensen die helemaal niet in aanmerking kwamen voor urgentie. De Woonbond adviseert dan ook een urgentieaanvraag direct bij de lokale corporatie of de gemeente te doen. Lees meer over urgentieregelingen in ons webartikel ‘Kom ik in aanmerking voor urgentie?

110 euro voor een aanvraag

Hoe de betaling verloopt via mijnurgentie.nl wisselt nogal. Momenteel vragen ze een bedrag van € 110. Dat is exclusief de kosten die de aanvraag zelf bij de gemeente of corporatie kost, die komen daar dus nog eens bovenop. Mijnurgentie verklaart binnen een dag te beoordelen of ze je kunnen helpen, anders zou je je geld terug krijgen. Je betaalt echter voordat zij met die beoordeling komen. De ACM oordeelt dat bij de diverse diensten van het bedrijf de wettelijke bedenktijd(externe link) van het kopen van een online dienst niet in acht wordt genomen, en dat hier niet goed over wordt gecommuniceerd.

Oneerlijke reviews

Tot slot vraagt de bemiddelaar aan zijn klanten om een positieve review achter te laten. In ruil daarvoor belooft het bedrijf de helft van de kosten terug te betalen. De reviews op Google en Trustpilot zijn daarom niet eerlijk en betrouwbaar tot stand gekomen. Consumenten die deze reviews lezen kunnen daardoor worden misleid.

De ACM eist van het betreffende bedrijf dat het:

  • consumenten duidelijk informeert over de diensten van het bedrijf en de kosten;
  • consumenten duidelijk informeert over zijn identiteit (naam, adres, woonplaats etc.) en contactgegevens;
  • zich houdt aan de regels die consumenten beschermen, zoals het recht op bedenktijd.
  • consumenten die zich melden hun geld terugbetaalt omdat zij niet juist zijn geïnformeerd over de bedenktijd;
  • stopt met het sturen op toon en inhoud van reviews.

Slechte ervaring? Meld het bij de ACM

Slechte ervaringen met mijnurgentie.nl maar ook met andere bedrijven kunnen gemeld worden bij de Consuwijzer van de ACM(externe link). Dat helpt ze bij hun onderzoeken. Zo kunnen misleidende diensten door de ACM worden aangepakt.

Bron: de Nederlandse Woonbond